Rozvoj manažerských dovedností

Základní myšlenkou naší metody je aplikace známých technik rozvoje a testování spolu s přenosem některých prvků letového výcviku v působivém prostředí letového simulátoru a při letu ve výcvikovém letounu. Prostředí pilotní kabiny na simulátoru, videozáběry situací z letového provozu, zvuky a hlasy jakož i následný reálný let zatáhnou účastníka velmi rychle do děje tak, že se plně soustředí na zadané úkoly. Přičemž si uvědomí jak důležitá je dobrá příprava, jasná komunikace a vhodná reakce na okolní podmínky.

Úkoly na letovém simulátoru přizpůsobené pro dosud nelétající účastníky jsou jasně a přesně definované co do parametrů, které mají být dodrženy. I po zjednodušení jsou úkoly náročné na přesnost, důslednost, rychlost rozhodování, komunikaci, prostorovou představivost, logické myšlení a schopnosti prioritizace a rozdělování pozornosti.

Některé situace jsou poměrně jednoduché v porovnání s projektovou a manažerskou praxí. Lze na nich ale ukázat základní principy správně prováděných řídicích činností a jejich naplňování pod mírným stresem v procesu trvajícím minuty, nejvýše desítky minut, a lze pracovat s několika kompetencemi současně a sledovat intereference mezi nimi. V tom vidíme unikátnost naší metody.

Práce s informacemi

Na jaké detaily je nutno se soustředit při svojí práci (a jaké je možno ‘vypustit‘)
Na jaké trendy je třeba reagovat
Jak v záplavě informací najít ty nejdůležitější

Umění dobré přípravy

Co vše je nutno předem naplánovat a zkontrolovat /příprava na jednání, na projekt/
Operativní změny v plánování = jak se přizpůsobit nové situaci a co je potřeba udělat teď, aby byl úkol splněn
Využití osvědčených a standartních postupů v krizové situaci

Umění zachovat klid ve stresové situaci

Dobrá příprava může výrazně omezit potencionální stress v tíživé situaci
Důvěra založená na přípravě a znalosti svých silných a slabých stran pomáhá zachovat chladnou hlavu i v neočekávané situaci
S každou vyřešenou výzvou se další výzvy stávají jednodušší

Efektivní komunikace

Verbalizace a vizualizace cílů /předletový briefing/
Kvalita výsledků pod stresem
Sdělená informace/Přijatá informace/Pochopená informace – splněný úkol